Festival RiЯ

· Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia

· Festival Internacional de Cortometrajes de Comedia

· International Comedy Shortfilm Festival

· Festival International du Court Métrage de Comédie

BASES 2021
BASES IV EDICIÓN

Festival RIR abre o prazo de admisión de curtametraxes para participar na 4ª edición que terá lugar en Setembro de 2021.

As bases do consurso son as seguintes:

1. As curtametraxes que se presenten a concurso deben ser producidas a partir do 1 de Xaneiro de 2019.

2. Valorarase positivamente que as obras a concurso sexan estreas, e penalizaranse aquelas que sexan accesibles ó seu visionado a través de internet de xeito público.

3. Poderán presentarse diferentes curtametraxes (Ficción, Animación ou Documental) mentres que o xénero sexa Comedia, independentemente da súa temática.

4. A duración de cada curtametraxe non superará os 15 minutos con créditos da obra incluidos.

5. A data límite para enviar as pezas será o mércores 30 de Xuño de 2021 ás 23:59 horas.

A inscrición poderá facerse a través do portal web Festhome, completando todos os campos que se indican.

5.1. Para calquera dúbida, contactar co correo contacto@festivalrir.com.

6. Na ficha de inscrición da obra debe especificarse claramente quen é o/a representante legal da obra.

Así mesmo, o autor/a ou representente legal da curta comprométese a presentar obras onde as imaxes e as músicas sexan orixinais ou no seu caso teñan o permiso necesario para utilizalas, que deberán adxuntar se así o require a organización.

7. Todas as curtametraxes e o material audiovisual que se envíe para concursar e participar no RIR deberán ter o seguinte formato de proxección: .MOV ou .MP4 (codec H264 ou H265) Resolución: 1280 x 720 ou superior.

8. As obras seleccionadas para a competición oficial recibirán unha notificación privada do Festival RIR nas semanas anteriores á celebración do certame, coñecerano antes de que se faga público.

9. As obras seleccionadas serán exhibidas dentro da programación do Festival RIR que terá lugar en Setembro de 2021.

10. A organización resérvase o dereito de empregar ata o 10% do minutado de cada peza seleccionada para uso promocional do festival e das propias obras.

11. As obras gañadoras poderán ser exhibidas íntegramente, despois da celebración do evento, nun circuito de actos promocionais do Festival RIR a celebrar en diferentes localidades galegas, previa comunicación á persoa responsable legal da obra.

12. Establécese un xurado que será anunciado antes do inicio do festival e a súa decisión será inapelable.

13. Para os premios do público, as votacións efectuaranse mediante papeleta que se dará aos asistentes a cada sesión. A gañadora será a obra coa mellor media aritmética, resultante de dividir a puntuación total obtida entre o número de votantes.

14. Os premios poderán quedar desertos se algún dos xurados así o decide.

Os xurados poderán establecer as mencións especiais que consideren oportunas.

15. Establécense os seguintes premios:

Outorgados polo Xurado:

– Premio á Mellor Curtametraxe de Ficción: Galardón.
– Premio á Mellor Curtametraxe de Animación: Galardón.
– Premio á Mellor Curtametraxe de Documental: Galardón.
– Premio Fundación Vicente Risco ó Mellor Guión: Galardón.
– Premio á Mellor Realización: Galardón.
– Premio á Mellor Interpretación: Galardón.

Outorgado polo Público:

– Premio á Mellor Curtametraxe: Galardón

A participación nesta convocatoria implica a aceptación destas bases.

Séguenos